środa, 11 maja 2016

Konkurs Smoczy Wyścig!!

Serdecznie zapraszam Wszystkich chętnych do udziału w konkursie, który organizujemy wspólnie z Ogry Games. Ogry Games ufundowało świetną nagrodę dla zwycięzcy jaką jest gra Smoczy Wyścig.

Więcej o Grze znajdziecie tutaj: http://sklep.ogrygames.com/pl/p/Gra-planszowa-Smoczy-Wyscig-/111

Co zrobić aby wygrać Grę ?

Należy wykonać pracę plastyczną związaną z tematyką gry: "Smoczy Wyścig" mile widziane jest wszystko co związane ze Smokami :) 
Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej i dowolnym formacie. 
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Suskiego Ośrodka Kultury ( można do pracowni plastycznej) 
 Adres:
Suski Ośrodek Kultury (SKAMA)
ul. Piastowska 5c
14-240 Susz 

albo wykonać zdjęcie/skan pracy i przesłać na paauliska@wp.pl
W zgłoszeniu należy przesłać imię i nazwisko autora pracy oraz kontakt e-mail/telefon 

W terminie do dnia 31.05.2016 r

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

Fundatorem nagrody głównej jest Ogry Games  
 
 
 
Regulamin 
Konkurs jest prowadzony przez SOK - SKAMA zwany dalej Organizatorem.
  1. W konkursie może wziąć udział każde chętne dziecko lub młodzież, zwany Uczestnikiem, który drogą mailową, pocztową lub osobiście dostarczy pracę plastyczną na zadanie konkursowe zawarte na stronie konkursu na adres wskazany przez Organizatora, do dnia 31.05.2016 do godziny 23.59. Warunkiem uczestnictwa jest podanie w mailu lub dołączenie do pracy imienia i nazwiska dziecka oraz maila kontaktowego ewentualnie numeru telefonu.
  2. Zwycięzcy konkursu oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w ciągu 7 dni od jego zakończenia.
  3. Każdy uczestnik może wysłać 1 zgłoszenie do konkursu, każde kolejne nie będzie brane pod uwagę.
  4. Wśród osób, które prześlą zadanie konkursowe zostanie wybrane zostaną trzy prace, pierwszy zwycięzca otrzyma główną nagrodę grę Smoczy Wyścig ufundowaną przez Sponsora. Pozostałe dwie osoby zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Organizatora.
  5. Wyboru dokona Organizator.
  6. Zwycięzcy otrzymają nagrody wskazane na stronie konkursu. Nagrody zostaną wysłane lub przekazane osobiście przez Organizatora.
  7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pocztą elektroniczną i na stronie Organizatora ewentualnie w przypadku podania numeru telefonu, drogą telefoniczną.
  8. W razie braku kontaktu ze Zwycięzcą przez tydzień od momentu ogłoszenia wyników wybrany zostanie kolejny Zwycięzca.
Sponsorem konkursu jest: Ogry Games
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza