wtorek, 30 maja 2017

Konkurs "Moje Miasto Susz"
Regulamin Konkursu Plastycznego
Moje Miasto Susz

Cele Konkursu:

Celem konkursu jest przybliżenie tradycji związanej z pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny.
Zachęcenie do działalności artystycznej na różnych płaszczyznach i w różnych technikach.
Zachęcenie do kreatywnego myślenia i twórczego wyrażania tradycji poprzez sztukę.

1. Organizatorem konkursu jest Suski Ośrodek Kultury.
2. Konkurs rozpoczyna się 26 Maja 2017 r. i trwać będzie do 20 Czerwca 2017 r.
3. Po zakończeniu konkursu, 24 czerwca 2017r. odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oraz wernisaż wystawy prac konkursowych oraz prac przygotowanych przez pracownię SOK-u SKAMA.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Moje Miasto Susz”
5. W konkursie mogą brać udział Wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych, oraz bez względu na miejsce zamieszkania.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Prace konkursowe należy złożyć, lub nadesłać:
Suski Ośrodek Kultury, ul. Piastowska 5c 14-240 Susz lub
Pracownia artystyczna SKAMA, przy SOK-u w Suszu

do dnia 20 czerwca 2017 w godzinach pracy SKAMA-y

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Moje Miasto Susz”.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
3. Każdy z uczniów może przekazać dowolną ilość prac Konkursowych.
4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
8. Dopuszczalne jest zgłoszenie prac wykonanych i zgłoszonych wspólnie przez więcej niż jednego autora.

Wyniki konkursu i nagrody
 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców podczas Triathlonu w Suszu 2017. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.skama.net oraz www.sok.susz.pl
 4. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda rzeczowa ufundowana przez Suski Ośrodek Kultury.
 5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce.
 6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania i wystawy, Suskiego Ośrodka Kultury  w czerwcu 2017  roku oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Suskiego Ośrodka Kultury oraz pracowni SKAMA.
 1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.skama.net oraz w Suskim Ośrodku Kultury, ul Piastowska 5c w Suszu.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
e) zmiany terminów podanych w regulaminie


czwartek, 25 maja 2017

Nocne podróże, małe i duże.... w Bibliotece


Było sobie życie.... Wielki pościg!

Witajcie dzisiaj mam dla Was grę z nowej kolekcji "Było sobie życie" z serii gier preschool, czyli gier dla przedszkolaków. Grę, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, zwłaszcza tym jak bardzo podoba się dzieciom i jak chętnie chcą w nią grać, jeszcze i jeszcze. 

Na początek trochę o tym skąd się wziął pomysł na grę i o co chodzi w tym Wielkim pościgu. 

Edukacyjna bajka dla dzieci „Było sobie życie“ stała się inspiracją do gry dla najmłodszych, która zapoznaje dzieci z podstawami dodawania i odejmowania. Podczas gry, maluchy w zabawny i przyjemny sposób uczą się podstaw matematyki.

Celem gry jest zebranie trzech żetonów „Hello Maestro“, ale żeby je zdobyć, mały gracz musi zebrać i ułożyć na tabliczce zwanej „Wielki Leukocyt“ dziesięciu żetonów z postaciami. Zwycięzcą zostaje gracz, który jako pierwszy zdobędzie trzy żetony „Hello Maestro“.Proste działania na dodawanie i odejmowanie to jeden z pierwszych treningów naszych matematycznych neuronów. Kto wie, może w przyszłości niejeden z graczy będzie chciał kontynuować nauki ścisłe?!

Gra świetnie rozwija myślenie matematyczne u 5-latków. Pomaga kompletować i przeliczać zbiory do 10 elementów i zagłębiać się w pojęcia typu „więcej“, „mniej“, „tyle samo“, „ile“. Dodawanie i odejmowanie żetonów z tabliczki „Wielki Leukocyt“ jest przykładem konkretnych działań na zbiorach liczbowych.


Pięciolatek zaczyna rozglądać się wokół siebie, zwracać uwagę na otoczenia i uczy się przestrzegania reguł. To ważna lekcja i duży krok w stronę rozwoju społecznych umiejętności i adaptacji w środowisko.
Dziecięca rywalizacja w trakcie gry, to jeden z najlepszych czynników motywujących i to dzięki niej najpierw zabawa a potem nauka, praca i dochodzenie do celów stają się przyjemniejsze.


Gra “Wielki pościg” jest przeznaczona dla dzieci od 5 roku życia. Rozgrywa się ją w zespole 2-4 graczy, a zwycięzcą zostaje gracz, który pierwszy zdobędzie trzy żetony “Hello Maestro”.

Gra bardzo się spodobała Wszystkim dzieciom, które w nią grały, zarówno przedszkolakom jak i dużo starszym dzieciom w wieku około 8-9 lat. Dużym plusem gry, jest jest prostota i łatwość w tłumaczeniu zasad, ale gra nie jest ani trochę banalna. Dzieciaki szybko załapały i potrafiły nawet tłumaczyć grę sobie wzajemnie. Mimo, że w grę graliśmy już bardzo wiele razy, to dzieciaki same chcą w nią grać, jeszcze i jeszcze. Do tego urocze ilustracje, zwłaszcza urocze stworki na kafelkach to jest coś co dzieciaki lubią najbardziej. U nas idealnie sprawdzają się zajęcia w połączeniu z bajkami edukacyjnymi z serii "Było Sobie Życie" jak również z Komiksem, ale o tym w kolejnym poście. Z grą świetnie sobie radzą już nawet 3 latki. Moim zdaniem chociaż jedna gra z serii Było sobie życie to Must have w każdym domu w którym są dzieci, idealnie by było gdyby te gry były dostępne w każdym przedszkolu. W naszym się idealnie sprawdzają. 

Inne ciekawe gry z kolekcji „ Było sobie życie – dla przedszkolaka” to
Pogromcy wirusów” (wiek: 4+) oraz “Wielki pościg” (wiek: 5+). Są one naturalną kontynuacją zabawy wspierającej rozwój poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym.
Rozwijają spostrzegawczość, świadomość własnego organizmu i otaczającego świata.

Zdecydowanie polecamy!!! Dziękujemy za możliwość przetestowania gry