poniedziałek, 21 października 2019

Konkurs Fotograficzny - Susz Jesienią w Obiektywie

Konkurs Fotograficzny – „SUSZ JESIENIĄ W OBIEKTYWIE” 
Organizator: Suski Ośrodek Kultury, ul. J. Wybickiego 10, 14-240 Susz
Tematyka konkursu: polska złota jesień, barwy i klimaty jesieni w Suszu, lub związany z Suszem.
Celem konkursu jest:
 • rozwijanie pasji i uzdolnień u uczestników,
 • propagowanie pasji fotografowania,
 • promocja naszego regionu,
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.
Zasady konkursu:
 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych do 16 i pow. 16 lat
 • Czas trwania konkursu do 31.10.2019r.
 • Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że :
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1-5 pracodbitki kolorowe o dowolnym formacie - minimum A4.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek, numer telefonu kontaktowego.
 • opcjonalnie – tytuł fotografii
8.Prace konkursowe można składać bezpośrednio w Suskim Ośrodku Kultury u instruktora w pracowni plastycznej, lub sekretariacie.
10. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do niezorganizowania wystawy w przypadku np. zbyt małej ilości zgłoszeń
V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień.
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody z przyczyn podanych przez organizatora.
6. Nagrody zostaną przekazane w formie rzeczowej, nie ma możliwości wymiany nagród na pieniądze.
7. Odbiór nagród odbywa się stacjonarnie w Suskim Ośrodku Kultury
Informacje o rozstrzygnięciu i formie podania wyników konkursu organizator poinformuje do 15 listopada 2019 r.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza